Dyplomowany specjalista obsługi produkcji
- bez podejmowania studiów!
zobacz więcej

Aktualności

O projekcie

„Innowacyjny Program Kształcenia dla branży motoryzacyjnej” – projekt realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Czas trwania projektu – od 01 lipca 2018r. do 31 października 2019r.
Wartość projektu: 991 045,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 934 456,33 zł.

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego kształcenia na 5. Poziomie Polskich Ram Kwalifikacji przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w ramach którego będzie prowadzone kształcenie na piątym poziomie, który w praktyce będzie weryfikowany w branży motoryzacyjnej.

Planowany efekt to wypracowanie optymalnego Innowacyjnego Programu Kształcenia, po zrealizowaniu którego absolwenci, w krótkim czasie zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w przemyśle motoryzacyjnym.

O kursie

Dla kogo ?

Roczny kurs przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich, którzy chcą pracować jako specjaliści w branży motoryzacyjnej (nie jest wymagane świadectwo maturalne).

 

O kursie

Program kursu opracowali specjaliści z branży motoryzacyjnej. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele PWSZ im. Witelona w Legnicy. Płatne praktyki zawodowe odbywają się w zakładach produkcyjnych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Uczestnik kursu zdobędzie m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji produkcji, pomiarów realizowanych w działach jakości, procedur w działach kontroli jakości i audytu wewnętrznego, zasad prowadzenia i organizowania magazynów produkcyjnych jak i wyrobów gotowych.

 

Organizacja kursu
• rekrutacja od 3 września 2018 r. do 28 września 2018 r.,
zajęcia i płatna praktyka trwają od października 2018 r. do września 2019 r.,
• w tygodniu dwa dni zajęć oraz trzy dni płatnej praktyki w zakładzie pracy,

• wynagrodzenie za praktykę w wysokości 2760 brutto.

 

Dlaczego warto ?
• tytuł „Dyplomowanego specjalisty obsługi produkcji” dla absolwenta kursu,
• atrakcyjne wynagrodzenie za praktykę,
• dualny system kształcenia: zajęcia równolegle z praktyką zawodową, realizacja projektów zawodowych zintegrowanych z praktyką,
• kwalifikacje niezbędne w branży motoryzacyjnej.

 

Inne informacje
Kurs organizowany z poszanowaniem zasady równości szans. Z zachowaniem języka równościowego. Kurs dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja od września 2018 r.

Kandydaci przesyłają poniższe dokumenty na adres Biura projektu:

Deklaracja udziału w projekcie
Oświadczenie
Formularz danych osobowych
Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Świadectwo maturalne (zalecane) lub jeden z dokumentów:
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej (zaliczony egzamin zawodowy),
- dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.

Pobierz ankietę

Rekrutacja jest bezpłatna i przebiega zgodnie z regulaminem rekrutacji.

* Regulamin kursu.

Dokumentacja praktyk i projektów

Partnerzy

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica Biuro projektu. Budynek C pokój 218 tel. 76 723 23 56 BernatA@pwsz.legnica.edu.pl